Google dich vn. Google Dịch tiếng Việt đang bị phá hoại

‎Google Dịch trên App Store

google dich vn

Ví dụ: Để sử dụng Gmail, bạn cần tạo Tài khoản Google để có một địa chỉ gửi và nhận email. Nhiều dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn tương tác với người khác. Bạn có biết: Thời gian đầu, Google chạy dưới trang web của trường đại học Stanford với tên miền google. Nội dung của các điều khoản này Dù biết rằng bạn rất dễ bỏ qua những Điều khoản dịch vụ này, nhưng chúng tôi cần phải nêu rõ trách nhiệm của chúng tôi cũng như trách nhiệm của bạn trong quá trình bạn sử dụng của Google. Ví dụ: chúng tôi đầu tư vào trí tuệ nhân tạo — một công nghệ sử dụng khả năng máy học để phát hiện và ngăn chặn nội dung rác cũng như phần mềm độc hại, đồng thời cung cấp cho bạn các tính năng đổi mới như dịch thuật song song.

Nächster

‎Google Dịch trên App Store

google dich vn

Ví dụ: Nếu bạn đã chia sẻ một bức ảnh với một người bạn, sau đó, người này sao chép bức ảnh đó hoặc chia sẻ ảnh với người khác, thì ảnh đó có thể tiếp tục xuất hiện trong Tài khoản Google của người bạn này kể cả sau khi bạn xóa ảnh khỏi Tài khoản Google của bạn. Trong quá trình cải tiến liên tục này, đôi khi, chúng tôi sẽ bổ sung hoặc xóa các tính năng và chức năng, tăng hoặc giảm các giới hạn đối với các dịch vụ, và bắt đầu cung cấp dịch vụ mới hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cũ. Bên cạnh các điều khoản này, chúng tôi cũng ban hành. Giúp cải tiến Google Chrome bằng cách tự động gửi cho Google thống kê sử dụng và báo cáo sự cố. Chúng tôi đã cập nhật Điều khoản dịch vụ của Google vào 31 tháng 3, 2020. Cải thiện các dịch vụ của Google Chúng tôi liên tục phát triển các công nghệ và tính năng mới để cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.

Nächster

Google Dịch tiếng Việt đang bị phá hoại

google dich vn

Hoặc để quảng bá Google Play, chúng tôi có thể hiển thị ảnh chụp màn hình của ứng dụng mà bạn cung cấp trong Cửa hàng Play. Nội dung trong các dịch vụ của Google Nội dung của bạn Một số của chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội công khai nội dung của bạn, ví dụ như bạn có thể đăng bài đánh giá mà bạn đã viết về một sản phẩm hoặc nhà hàng, hoặc bạn có thể tải bài viết bạn đã tạo lên một blog. Các điểm liên quan đến ý kiến phản hồi được trình bày trong phần bên dưới. Trang web cho phép người dùng xem, tải lên, xếp hạng, chia sẻ, bình luận video và đăng ký tài khoản. Nếu bạn phát hiện người khác không tuân thủ các quy tắc này, thì nhiều dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn. Các sản phẩm nổi tiếng của Google bao gồm: Google Search, Gmail, Google+, Youtube, Google Chrome và điện thoại thông minh Google Pixel,.

Nächster

Google Dịch tiếng Việt đang bị phá hoại

google dich vn

Chúng tôi cần bạn cho phép trong trường hợp quyền sở hữu trí tuệ của bạn hạn chế chúng tôi sử dụng nội dung của bạn. Đây không phải lần đầu các công cụ cộng đồng của Google bị phá hoại. Bạn không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ nội dung nào của bạn cho các dịch vụ của chúng tôi và bạn có thể chọn nội dung bạn muốn cung cấp. Tuy vậy, những ngày sau đó, nhiều video khác đã bị đổi tiêu đề thành đủ loại nội dung từ liên kết Facebook, quảng cáo bán hàng, kênh YouTube cá nhân. Nếu bạn chọn chia sẻ hoặc tải nội dung lên, vui lòng đảm bảo rằng bạn có các quyền cần thiết để làm điều đó và rằng nội dung đó là nội dung hợp pháp. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi liên lạc với bạn, hãy xem của Google. Bằng việc tải Chrome xuống, bạn đồng ý với và Bằng việc tải Chrome xuống, bạn đồng ý với và Bằng việc tải Chrome xuống, bạn đồng ý với và Bằng việc tải Chrome xuống, bạn đồng ý với và Bằng việc tải Chrome xuống, bạn đồng ý với và Bằng việc tải Chrome xuống, bạn đồng ý với và Bằng việc tải Chrome xuống, bạn đồng ý với và Bằng việc tải Chrome xuống, bạn đồng ý với và Bằng việc tải Chrome xuống, bạn đồng ý với và Bằng việc tải Chrome xuống, bạn đồng ý với và Bằng việc tải Chrome xuống, bạn đồng ý với và Bằng việc tải Chrome xuống, bạn đồng ý với và Bằng việc tải Chrome xuống, bạn đồng ý với và Bằng việc tải Chrome xuống, bạn đồng ý với và Bằng việc tải Chrome xuống, bạn đồng ý với và.

Nächster

Điều khoản dịch vụ của Google

google dich vn

Bạn cung cấp cho Google quyền đó thông qua giấy phép này. Nếu bạn xóa bất kỳ nội dung nào thuộc phạm vi của giấy phép này khỏi các dịch vụ của chúng tôi, thì hệ thống của chúng tôi sẽ ngừng công khai nội dung đó sau một khoảng thời gian hợp lý. Nội dung thuộc phạm vi cấp phép Giấy phép này có hiệu lực đối với nếu nội dung đó được bảo hộ theo luật sở hữu trí tuệ. Bạn chịu trách nhiệm về mọi việc bạn làm thông qua Tài khoản Google của bạn, bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo mật Tài khoản Google của bạn, và chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên sử dụng công cụ. Nếu bạn chọn cung cấp ý kiến phản hồi cho chúng tôi, chẳng hạn như ý kiến đề xuất nhằm cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, thì chúng tôi có thể hành động dựa trên ý kiến phản hồi của bạn mà không phải chịu nghĩa vụ nào với bạn. Ví dụ: Chúng tôi sẽ tạm ngưng hoặc đóng Tài khoản Google của những người vi phạm nhiều lần như mô tả trong của chúng tôi.

Nächster

Trình duyệt web Google Chrome

google dich vn

Theo Google, việc đóng góp bản dịch giúp cải thiện độ chính xác của ngôn ngữ. Quản trị viên đó có thể yêu cầu bạn phải tuân theo các quy tắc bổ sung, đồng thời có thể có quyền truy cập hoặc vô hiệu hóa Tài khoản Google của bạn. Do đó, các Điều khoản dịch vụ này giúp xác định mối quan hệ giữa Google với bạn khi bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi. Để biết thêm chi tiết, bạn cũng có thể xem trang. Như vậy, nếu cộng đồng dịch không đề xuất sửa lỗi, tình trạng này có thể sẽ vẫn tiếp diễn, tạo ra những bản dịch sai. Nếu chúng tôi hành động dựa vào việc có người báo cáo hành vi sử dụng trái quy tắc, thì chúng tôi cũng áp dụng một quy trình công bằng như mô tả trong phần. Ví dụ: Maps có thể nhắc bạn lên đường đến một buổi hẹn có trong Lịch Google của bạn.

Nächster

‎Google Dịch trên App Store

google dich vn

Mặc dù chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn bảo lưu mọi mà chúng tôi có đối với các dịch vụ. . Các nguồn này bao gồm , , và các trang khác mà bạn có thể truy cập vào từ của chúng tôi. Sử dụng các dịch vụ của Google Tài khoản Google của bạn , thì bạn có thể để thuận tiện cho bạn. Nhìn chung, chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng của chúng tôi nếu bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này, là các điều khoản phản ánh. Giấy phép vẫn thuộc về bạn, nghĩa là bạn bảo lưu mà bạn có đối với nội dung của bạn. Một số yêu cầu bạn phải có Tài khoản Google thì dịch vụ mới có thể hoạt động.

Nächster

Trình duyệt web Google Chrome

google dich vn

Các Điều khoản dịch vụ này phản ánh , những điều luật mà công ty chúng tôi phải tuân theo và. Sử dụng các dịch vụ của Google thay mặt một tổ chức Nhiều , chẳng hạn như các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và trường học, khai thác của chúng tôi. Nếu không đồng ý với Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể tìm thêm thông tin về các lựa chọn của mình trong phần. Công cụ đóng góp bản dịch trên YouTube cũng từng bị người Việt lợi dụng. Công cụ Dịch đang bị đem ra làm trò đùa trên mạng xã hội những ngày gần đây.

Nächster