Personel E-Posta | Programlar | Arşiv | Bize Ulaşın
Diyanet Vakfı Facebook Diyanet Vakfı Twitter Diyanet Vakfı Youtube
2014 Kutlu Dogum Diyanet Burslari Diyanet Burslari

Kurumsal Bağlantılar

Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşundan bugüne kadar gerek yurtiçindeki, gerekse yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımıza din hizmeti vermekte olan Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasada belirtilen ilkeler doğrultusunda üzerine düşen görevleri yerine getirebilmek ve daha iyi bir hizmet sunabilmek için yoğun çalışma içerisindedir..

İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)

İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Diyanet Vakfı Kuruluşu olan İslam Araştırmaları Merkezi(İSAM), Türk-İslâm tarihi, kültürü ve medeniyetinin doğru ve bilimsel bir tarzda öğrenilmesini ve tanıtılmasını amaçlar.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Üniversitemiz, geçmişi ve bugünü bilimsel bakışla analiz edip sağlıklı biçimde anlamayı ve ulaştığı sonuçları insanlıkla paylaşmayı esas alarak, bilgi üretiminde ve yükseköğretim alanında örnek ve önde gelen üniversitelerden biri olmayı hedefler

TDV Kadın Aile ve Gençlik Merkezi

TDV Kadın Aile ve Gençlik Merkezi Kadın Faaliyetleri Merkezi, Türkiye Diyanet Vakfı'nın kuruluş amaçlarını kadınlar arasında gerçekleştirmek, kadınların dini konularda bilgi seviyelerini geliştirmek, sosyal ve kültürel içerikli faaliyetlerle kadınların toplumsal alanda daha etkin rol almalarını sağlamak üzere 1996 yılında kurulmuştur.

Hadis İlimleri Kordinasyon ve Eğitim Merkezi (HIKEM)

Hadis İlimleri Kordinasyon ve Eğitim Merkezi (HIKEM) Hadis İlimleri Kordinasyon ve Eğitim Merkezi (HİKEM), Hadis ilimleriyle uğraşan, hadise gönül veren insanların, sanki bir vücut gibi olmalarını hedefleyen sivil bir inisiyatif olarak ortaya çıktı

KOMAŞ A.Ş.

KOMAŞ A.Ş. KOMAŞ A.Ş. Türkiye Diyanet Vakfının organize ve öncülüğünde modern mağazacılık alanında faaliyet göstermek üzere 5 Mart 1990 tarihinde Ankara`da kurulmuştur.

Özel 29 Mayıs Sağlık Kurumları

Özel 29 Mayıs Sağlık Kurumları Kuruluşundan bu yana toplum ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hizmet alanını her geçen gün geliştiren Türkiye Diyanet Vakfı'nın Sağlık Sektöründeki kuruluşu olan TDV 29 Mayıs Hastaneleri sağlık hizmeti sunumuna 1998 yılında başlamıştır.

TDV Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi

TDV Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Türkiye genelinde üniversite sayısının artmasına paralel olarak üniversite gençliğinin de sayısı artmış, bu da beraberinde barınma ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu konuda devletimizin omuzlarına binen yükü hafifletmeyi ve yüksek öğrenim gençliğine huzur içinde kalabilecekleri yer temin etmeyi amaçlayan Türkiye Diyanet Vakfı, ülke genelinde üniversite bulunan bazı büyük illerde yurtlar inşa aderek hizmete sunmuştur.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Vakfımızın Türkiye içinde ve dışında sürdürdüğü faaliyetleri çerçevesinde 1982 yılında her türlü yayının dizgi ve baskı işleri ile basılı, sesli, görüntülü dini, ilmi, milli ve kültürel konulardaki yayınların, yurtiçi ve yurtdışında dağıtım ve satışını yapmak, yurtiçi ve yurtdışında fuar, sergi ve panayır düzenlemek, İslâmi ilimler ve İslâm sanatları ile ilgili kitaplar telif ve tercüme ettirmek ve yayınlamak, bunun için yayınevi ve şubeler açmak amacıyla kurulmuştur.

Vakıf Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.

Vakıf Fuarcılık Tic. Ltd. Şti. 1983 yılından bu yana TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi'nce Ankara ve İstanbul'da düzenlenmekte olan "Kitap ve Kültür Fuarı"nın devam ettirilebilmesi için kurulmuştur.
Türkiye Diyanet Vakfı Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan ve izin almadan yardım toplayabilen Vakıftır.
Adres: Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe / ANKARA
Telefon: (+90) 312 416 90 00 - Faks: (+90) 312 416 90 90 - E-Posta:
iMAGE BURAYA GELECEK